top of page
Anker 1
Rechtstakken

Het kantoor behartigt de belangen van cliënten in verschillende rechtstakken:

Aansprakelijkheidsrecht

Administratief recht

Arbeidsrecht

Gezondheidsrecht

Medische aansprakelijkheid

Personen- en familierecht

Riziv-betwistingen

Strafrecht en wegverkeersrecht

Sociaal recht en sociale zekerheid

Verbintenissenrecht en contracten

Vreemdelingenrecht

Verschillende departementen zorgen voor een gespecialiseerde opvolging van uw dossier. 

Adviesverlening en KMO-portefeuille
Anker 2

Ons kantoor is gesteund op open communicatie met de cliënt. Het is daarom van essentieel belang dat de cliënt goed wordt ingelicht alvorens (juridische) stappen te ondernemen. In dit kader staat het kantoor dan ook steeds paraat om u op korte termijn te adviseren over uw situatie. 

Daarnaast is ons kantoor een door het Agentschap van Ondernemen en Innoveren erkende dienstverlener. Indien u als kleine of middelgrote onderneming nood heeft aan juridisch advies kan u onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming verkrijgen. Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren of surfen naar www.vlaio.be.

Het opmaken van overeenkomsten en contracten gebeurt bij ons met de klemtoon op een persoonlijke benadering van uw onderneming. 

Bijstand in gerechtelijke procedures 

Ook voor de bijstand in een gerechtelijke procedure kan u bij ons terecht. 

Uw dossier wordt behandeld op maat door het departement dat zich toespitst op de rechtstak die op uw situatie van toepassing is. 

Doordat er in ons kantoor verschillende rechtsgebieden aan bod komen, wordt uw dossier met de grootste bedachtzaamheid benaderd.

Het kantoor streeft ernaar om u bij elke stap bij te staan en u in heldere taal op de hoogte te houden.

Bemiddeling en onderhandeling
Anker 3

Het kantoor spitst zich verder toe op bemiddeling en (collaboratieve) onderhandeling, zowel in burgerlijke en commerciële zaken, in sociale zaken als in familiale aangelegenheden.

 

Als partij-adviseur behartigen wij uw dossier vanuit een belangengecentreerde aanpak, waarbij niet enkel de juridische aspecten worden belicht, maar eveneens de diverse andere dimensies die u aanbelangen worden in rekening gebracht. 

Een erkend bemiddelaar kan binnen ons kantoor de bemiddeling en onderhandeling leiden, maar u ook bijstand verlenen als raadsman in een hangend bemiddelings- of onderhandelingstraject.

Ons motto is dat wij, in zoverre het mogelijk is, liever een lange juridische procedure voor de cliënt vermijden

bottom of page