© Advamo 2017   -    by Eva Van Meirhaeghe 

Nur Demirtas

 

 

 

Meester Demirtas legt zich toe op het wegverkeersrecht en het strafrecht. 

Zij is tevens binnen het huurrecht actief.

Na het volgen van verschillende opleidingen in schadebegroting, heeft zij zich ook dit rechtsdomein eigen gemaakt. 

Meester Demirtas staat gekend om haar sociale vaardigheden en haar spreekvaardigheid voor de rechtbank. 

 

Meester Rystrand legt zich toe op het personen- en familierecht waar zij uitblinkt door haar snel juridisch redeneren en haar contact met cliënten. 

Zij wendt haar kwaliteiten ook aan binnen het sociaal- en arbeidsrecht. 

Meester Rystrand is geen onbekende in de rechtbanken en kan haar mannetje staan tegenover haar tegenstrevers.

 

Zij rondde haar studies af met het schrijven van een dissertatie over het scandinavisch recht en bemiddeling waarbij haar kennis van de Zweedse taal een goede ondersteuning vormde.

Meester Van Meirhaeghe is actief in het ondernemings- en RIZIV-recht. 

Als doelgericht en ondernemend persoon is dit eerste rechtsdomein haar op het lijf geschreven. 

Ook in RIZIV-procedures kan zij zichzelf volledig uitleven voor de Kamer van Eerste Aanleg en de Kamer van Beroep, dan wel in een onderhandeling.

Het belang van de cliënt staat hierbij steevast voorop. Daadkrachtig als zij is, staat geen enkele hindernis haar in de weg.

Na het behalen van haar diploma rechten, zette meester Vandenhaesevelde haar studies verder in het sociaal recht aan de Université Libre Bruxelles.

Bij het aanvatten van haar stage ontdekte zij een tweede liefde: het familierecht. 

Zij is tevens binnen het arbeidsrecht actief.

Meester Vandenhaesevelde is geen onbekende in de rechtbank en heeft al talloze pleidooien gevoerd. 

Zij staat gekend voor een evenwicht tussen haar strijdlust en tegelijk een minnelijke ingesteldheid.

Meester Vanscheeuwijck is actief in het gezondheidsrecht.

Meester King is actief in het gezondheidsrecht.

 
 
 
 
 
 

Administratieve medewerkers

Robin Rystrand
Manuel Staelens
Ons kantoor is altijd op zoek naar (nieuw) juridisch talent. Indien je deel wilt uitmaken van ons team kan je je kandidatuurstelling steeds bezorgen via stany.ossieur@advamo.com.