top of page

Stanislas Ossieur

 • Mede-auteur "Zakboekje voor de ziekenhuisarts", jaarlijkse editie , Wolters Kluwer

 • Mede-auteur "Recht voor welzijnswerkers", tweejaarlijkse editie, Wolters Kluwer

 • Mede-auteur "Recht voor verpleegkundigen en vroedvrouwen", tweejaarlijkse editie, Wolters Kluwer

 • ‘Heeft Vrouwe Justitia nog wel tijd voor kwaliteit?’ Openingsrede 27 oktober 2001, (geciteerd in Panopticon - Het tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, 2002, 24 (6) pp. 469564)

 • Mede-auteur van Bamacodex 4, jaarlijkse editie, Die Keure

 • Mede-auteur "Onderzoek naar de werking en de organisatie van erkende instellingen voor schuldbemiddeling met het oog op een mogelijke subsidiëring en stimulering van kwaliteit" (in opdracht van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) – Hasselt, 2011

 • Auteur "De wet betreffende de rechten van de patiënt – Implicaties voor een spoedgevallendienst" in Tijdschrift voor Geneeskunde 2005

Jan Vande Moortel

 • Mede-auteur “Verpleegkunde en vroedkunde-zakboekje”, jaarlijkse editie van 1993 tot 2010, Wolters Kluwer

 • Mede-auteur 'Het beroepsgeheim in de gezondheidssector' van R. Stockman (red.), uitgegeven bij Intersentia Rechtswetenschappen Antwerpen/Groningen, 1998

 • Mede-auteur “Agressie in de hulpverlening - een zachte aanpak”, 1998, Elsevier

 • Mede-auteur “Beroepsuitoefening in de gezondheidszorg”, themagedeelte in Verpleegkunde en Vroedkunde – zakboekje, 1998, Wolters Kluwer

 • Mede-auteur “Tuchtrecht voor medische beroepen”,1999, Mys & Breesch

 • Mede-auteur “Naar een geestelijk gezonde samenleving”, 2000, Wolters Kluwer

 • Coördinator van de uitgave “Welzijns-Wijzer” en auteur van de onderdelen “Aansprakelijkheid en verzekering” en “Beroepsgeheim”, 2000, Wolters Kluwer

 • Mede-auteur van het welzijnszakboekje “Beroepsuitoefening van de welzijnswerker”, jaarlijkse editie tot 2002, Wolters Kluwer

 • Mede-auteur “Beschermingsstatuten”, 2002, Wolters Kluwer

 • Mede-auteur ‘101 juridische tips’, voorjaar 2002 en herziene druk 2005, Elsevier

 • Auteur van “De klippen in de wettelijke beroepsuitoefening van de vroedvrouw”, juni 2003, NVKVV

 • Mede-auteur “Inleiding wetenschappelijk onderzoek voor het gezondheidsonderwijs” 2de druk, 2003, Elsevier

bottom of page