December 21, 2017

* * *

Gaan we wachten op Godot of gaan we door? We gaan blijven wachten, want Godot heeft beloofd dat hij zou komen. We kunnen dan ook niet zomaar weggaan.

* * *

De inwerkingtreding van de ‘Pandwet’ was initieel voorzien voor 1 januari 2014, maar werd uitgesteld tot 1 jan...

December 18, 2017

Het gros van de bevolking is gestart met het aftellen naar kerst, toch zijn er ook diegene die aftellen naar de verdere ontwikkelingen omtrent de hervorming van het ondernemingsrecht.

De laatste grote hervorming van het Belgische vennootschapsrecht dateert immers reeds...

Please reload

© Advamo 2017