top of page

 

KMO-PORTEFEUILLE

 

Wanneer gebruik je kmo-portefeuille?

Het zijn moeilijke tijden voor ondernemingen.

Advamo draagt haar steentje bij en zorgt voor financiële ondersteuning.

Advocatenkantoor Advamo is een erkende dienstverlener in het kader van de KMO-portefeuille.

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren.

Concreet,  wil dit zeggen dat wanneer ons kantoor een juridische advies verleent aan kleine- en middelgrote ondernemingen, deze in aanmerking komen om financiële steun te krijgen van de Vlaamse overheid.

Wie kan er gebruik maken van de kmo-portefeuille?

Opdat je in aanmerking zou komen voor deze subsidie, dien je aan 5 voorwaarden te voldoen:

 1.  De onderneming is een KMO (volgens de Europese kmo-definitie) of u beoefent een vrij   beroep.

 2.  De onderneming heeft een aanvaardbare rechtsvorm.

 3.  De vestiging ligt in het Vlaams Gewest.

 4.  De onderneming is actief in de privésector.

        (De participatie van een administratieve overheid moet minder zijn dan 25 procent)

   5.  De onderneming bedrijf heeft een aanvaardbare hoofdactiviteit.

        (Vzw's komen niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille)

 

Voor welke adviezen kan de kmo-portefeuille worden aangewend?

De kmo-portefeuille wordt aangewend voor alle schriftelijke adviezen aangaande uw bedrijfsvoering. De adviezen moeten bedoeld zijn om de werking van de onderneming te verbeteren en dienen gericht te zijn op haar kernprocessen.

Toch zijn er enkele adviezen uitgesloten.


De kmo-portefeuille kan niet worden gebruikt voor:

 • advies inzake subsidies

 • wettelijk verplichte adviezen

 • diensten van permanente of periodieke aard

  • (meer dan één maal geleverd binnen een periode van drie jaar).

 • diensten die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van een onderneming

  • bijv. financiële controles, courante adviezen op het vlak van boekhouding-accountancy en fiscaliteit, vertalingen, gestandaardiseerde diensten van computerservicebureaus, …

 • implementatie van de adviezen

 • het voeren van procedures

 • bemiddelingen
   

Graag geven wij u ter verduidelijking een concreet voorbeeld:

 • Een plastische chirurg vraagt zich af welke juridische stappen patiënten tegen hem kunnen ondernemen, wanneer een operatie niet het gewenste resultaat bereikt. Tevens wenst hij advies te krijgen omtrent de nodige maatregelen die hij zowel vooraf als desgevallend dient te nemen, zodat hij met een veilig gevoel zijn job optimaal kan uitvoeren.

 

 • Een zelfstandige thuisverpleegkunige vreest dat hij/zij in problemen zal komen met het RIZIV. Hij/Zij wenst advies omtrent haar rechten en plichten t.a.v. het RIZIV.

 

 • Een huisarts wil graag een huisartsenpraktijk starten met een andere arts. Hiervoor wensen ze een samenwerkingsovereenkomst te sluiten. Voorafgaand wensen beiden artsen zich uitvoerig te laten adviseren over hoe een dergelijke overeenkomst het beste tot stand komt en welke vorm en inhoud deze dient te hebben.

 

Indien u graag nog meer informatie wenst over het gebruik van de KMO-portefeuille, verwijzen wij u graag door naar de website van Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

www.agentschapondernemen.be/themas/kmo-portefeuille

bottom of page