top of page

Jan Fiers

Meester Fiers vervoegde de Gentse balie in 1997 na de studies rechten aan de Universiteit Gent en een economische studie aan de UGent en de Universiteit Giessen (Duitsland).

Sinds 2003 is meester Fiers erkend bemiddelaar in familiezaken en in 2008 werd hij erkend als OVB Jeugdadvocaat. 

Behalve zijn gedegen ervaring in de advocatuur, is meester Fiers tevens gastdocent aan de UGent en de UAntwerpen in de opleiding Bemiddeling, doceert hij aan de Hogeschool Gent en was hij actief als ombudsman in diezelfde instelling.

Daarnaast was hij raadslid binnen het OCMW, gemeenteraadslid, schepen, provincieraadslid en kabinetsattaché.  

Hij beoefent eveneens een aantal onbezoldigde mandaten in de non-profit sector en heeft reeds verschillende publicaties op zijn naam staan.

​Zijn jarenlange en diverse ervaring maken meester Fiers tot een geschikte raadsman. Zowel cliënten als medewerkers vallen terug op zijn brede kennis in het administratief recht, familierecht en onderwijsrecht alsook op zijn bedrevenheid in de bemiddelingspraktijk.

bottom of page