top of page

Jan Vande Moortel

Het kantoor

Jan Vande Moortel was actief aan de balie Gent van 1984 tot 2020 en aan de balie Hasselt sinds 2004. Hij richtte het Advocatenkantoor Advamo op in 2001. 

Naast zijn activiteiten als advocaat was hij tevens docent aan de Universiteit Gent (Faculteit Geneeskunde en Gezondheids-wetenschappen) en lector aan o.a. de Hogeschool Gent, de Arteveldehogeschool en de Erasmus Hogeschool Brussel. 

Dhr. Vande Moortel was eveneens actief als juridisch adviseur van diverse beroepsverenigingen. Hij heeft tal van publicaties op zijn naam staan en zetelt in meerdere wetgevende werk- en adviesgroepen. Hij promoveerde aan de UGent tot doctor in de rechten en zijn proefschrift handelde over de strafrechtelijke bescherming van de beroepsuitoefening in de gezondheidszorg.

 

Daarnaast fungeert hij ook als plaatsvervangend rechter in het Vredegerecht van het 1° kanton te Gent.

Jan Vande Moortel is gekend voor zijn strategische beslissingen in dossiers, zijn praktijkgerichte aanpak en zijn brede juridische kennis. Hij staat steeds paraat voor zijn cliënten en medewerkers en draagt communicatie en dienstverlening hoog in het vaandel. 

bottom of page